درباره ما

نیوشا یک داستان شیرین 120 ساله

استقبال از طعم های نو و استفاده از روش های نوین تولید ازعوامل پیشگام بودن نیوشا در تمامی سال های فعالیت این برند بوده است اما در حقیقت، مهم ترین عامل موفقیت برند نیوشا را می توان حاصل توجه ویژه ای دانست که خانواده رفیعیان برکیفیت محصولات خود داشته اند. کیفیتی که تمامی مراحل تولید، از انتخاب مواد اولیه تا آماده سازی کیک، شیرینی، گز و... را در بر می گیرد تا در نهایت محصولی مرغوب به دست خریداران برسد که شادمانی و سلامتی را برای آنان به ارمغان می آورد. موضوعی که باعث شده در تمام این سال ها، مشتریان نیوشا به دوستان همیشگی این برند تبدیل شوند.

داستان ما

درباره ما

خاطره ساز شیرین دیروز، امروز و فردا

استقبال از طعم های نو و استفاده از روش های نوین تولید ازعوامل پیشگام بودن نیوشا در تمامی سال های فعالیت این برند بوده است اما در حقیقت، مهم ترین عامل موفقیت برند نیوشا را می توان حاصل توجه ویژه ای دانست که خانواده رفیعیان برکیفیت محصولات خود داشته اند. کیفیتی که تمامی مراحل تولید، از انتخاب مواد اولیه تا آماده سازی کیک، شیرینی، گز و... را در بر می گیرد تا در نهایت محصولی مرغوب به دست خریداران برسد که شادمانی و سلامتی را برای آنان به ارمغان می آورد. موضوعی که باعث شده در تمام این سال ها، مشتریان نیوشا به دوستان همیشگی این برند تبدیل شوند.

چشم انداز